Το ψευδοαφηρημένο..

Alfred Kubin - Dying City. N.d., around 1904                            Alfred Kubin - Dying City. N.d., around 1904


Όταν υπάρχει ένας εννοιολογικός και ονοματικός καθορισμός ενός κοινωνικού είναι οφείλει να αφηρημένος και ισχύων σε όλες τις πτυχές ή χωροχρονικές παραμέτρους αυτού του κοινωνικού είναι ως είναι.
Όταν υπάρξουν εννοιολογικές "εξαιρέσεις"  τότε μιλάμε για ιδεολογική χρήση τού όρου ή σοφιστική ή ακόμα και αγκιτατόρικη διαστρέβλωση.
Αν τα γεγονότα επιτάσσουν την εννοιολογική πρόταξη μιας ουσιώδους ενδο-εννοιακής μετατροπής τής έννοιας τού καθορισμένου κοινωνικού είναι "ως έχει" μέχρι την στιγμή της επιτασσόμενης (εννοιακής) μετατροπής, τότε αυτή η έννοια "ως έχει" πρέπει να πάψει να είναι ως έχει, άρα πρέπει να αλλάξει.
Τότε αλλάζει και ο γενικός αφηρημένος όρος, άρα ο προηγούμενος δεν ισχύει και αίρεται ως αφηρημένος.
 
Πολλές φορές προτάσσεται το σοφιστικό και αγκιτατόρικο επιχείρημα πως η γενική αφηρημένη έννοια ενός κοινωνικού είναι ή ενός κοινωνικού συστήματος δεν υφίσταται τάχαμου παρά μόνον ως αφαίρεση εις την οποία προστίθεται και την κυριαρχεί η τάχαμου πραγματικότερη/συγκεκριμένη εκάστοτε ειδική έννοιά του ανάλογα με την χρονική-ιστορική ή χωρική-τοπική μορφή αυτού του κοινωνικού είναι ή κοινωνικού συστήματος, η οποία επίσης είναι τάχαμου πραγματικότερη και συγκεκριμενότερη τής αφηρημένης μορφής (που τάχαμου αντιστοιχεί στην αφηρημένη έννοια κ.ο.κ).
Δεν υπάρχει σπουδαιότερο λάθος στην λογική από αυτή την τροπή της εννοιολογίας. 
Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα "ασυνείδητο" λάθος της ιδεολογικής μονομέρειας και μεταφυσικής και του αγκιτατόρικου άσκεπτου.
Το αφηρημένο που δεν εμπερικλείει το ειδικό και το μερικό ή ενικό και γενικότερα το συγκεκριμένο, δεν είναι το "περισσότερον" αφηρημένο, ή μάλλον, δεν είναι το αφηρημένο, αλλά είναι το μη αναπτυγμένο αφηρημένο, το ψευδοαφηρημένο, και όταν αναφερόμαστε στο σημαίνον και όταν αναφερόμαστε στο ον ή είναι των πραγμάτων. 
Όταν ανακαλύπτεται η ατέλεια ενός νοητικού καθορισμού των πραγμάτων δεν είναι γιατί είναι αφηρημένος αλλά γιατί είναι μη αναπτυγμένος αφηρημένος ή μάλλον ανακαλύπτεται ως μη αφηρημένος νοητικός καθορισμός.


Ιωάννης Τζανάκος
   


Σχόλια

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πτήση..

Σημείωση για τον ψευδο-κομμουνισμό των "συνεπών αντι-οπορτουνιστών"..

Ποιός ήταν ο Μουσταφά Σουμπχί;